Priskalkylator förmånscykel

Frågor?

Vi besvarar naturligtvis alla cykelförmånsrelaterade frågor och hjälper dig så gott för vi kan för att du ska kunna njuta av din drömcykel. Du kan alltid höra av dig till support@epassi.se. Vad gäller frågor gällande redovisning, skatter och övrig juridisk rådgivning hänsvisar dig till Skatteverket.

Ett förmånsvärde utgår alltid från Skatteverkets regler och rekommendationer. Tillkommer det nya regler och riktlinjer för hur förmånsvärdet ska beräknas ska arbetsgivaren anpassa sin redovisning för att spegla den aktuella skattelagstiftningen. En del av hur cykelförmånsvärdet ska beräknas beror på vad statslåneräntan är i slutet av november före varje inkomstår. Beroende på om den är högre eller lägre jämfört med föregående inkomstår kan cykelförmånsvärdet behöva justeras. Detta kan också påverka bruttolöneavdraget eftersom arbetsgivaren ska ta hänsyn till besparingen i arbetsgivaravgifter.

epassibike.se

Den kompletta cykelförmånen.